Moduuli 2 | Yrittäjyysmahdollisuuksien tunnistaminen

Current Status
Not Enrolled
Price
$0
Get Started

Johdanto

Hienoa, että olet päättänyt hyödyntää tämän tilaisuuden käyttää mielikuvitustasi ja kehittää kykyäsi tunnistaa mahdollisuuksia, joiden avulla luoda arvoa. Kyky tunnistaa mahdollisuuksia on innovoinnin ja ongelmanratkaisun ytimessä. Tässä moduulissa liikutaankin mahdollisuuksien maailmassa ja pohditaan, kuinka sitä kautta voidaan luoda arvoa itselle ja muille.

Mahdollisuuksien tunnistaminen on ensimmäinen vaihe ideoiden kautta tapahtuvassa arvon luonnissa. Sen avulla ideat saavat tarkoituksen. Mahdollisuuksien tunnistamisella tarkoitetaan sitä, että asioissa nähdään potentiaalia. Prosessi alkaa sillä, että ympäristöä analysoidaan ja sen perusteella ideoidaan, mikä voisi olla mahdollista.

Mielikuvitus on oppimisen, luovuuden ja keksintöjen äiti. Lapset oppivat luontaisesti mielikuvituksen, leikin, harjoittelun, empatian, tutkimisen ja löytämisen kautta.

Maailma muuttuu nopeasti ja yhä kiihtyvään tahtiin. Se on epävakaa, epävarma, monimutkainen ja moniselitteinen. Meidän kaikkien täytyy löytää ja luoda tapoja selviytyä ja menestyä sekä ratkaista uudenlaisia ongelmia. Lisäksi teknologia kehittyy niin nopeasti, että on mahdotonta kuvitella, mitä palveluja ja työkaluja seuraavaksi keksitään. Tulevaisuuden haasteet edellyttävät, että etsimme ratkaisuja uudenlaisiin ongelmiin sekä tapoja luoda kestävään kehitykseen pohjautuva elämä ja yhteiskunta kaikkien meidän hyväksi. Kun kehitetään kykyä tunnistaa mahdollisuuksia, opitaan näkemään, minkälaista arvoa tarvitaan, missä, kuka sitä tarvitsee ja mitä kukin voi tehdä auttaakseen.

Hyödyt ja mahdollisuudet

Tämä moduuli auttaa sinua ja perhettäsi ajattelemaan asioita uudella tavalla ja eri näkökulmista sekä hyödyntämään mielikuvitusta uusia mahdollisuuksia luodessa ja tunnistettaessa. Tämän vuoksi jokainen moduulin strategia, peli sekä tehtävä onkin kuvattu laajasti ja yleisellä tasolla. Tehtäviä kannustetaan soveltamaan tilanteen mukaan eri tavoin. Pyydä ystäviäsi ja perhettäsi ehdottamaan tapoja, joilla voit muokata ja soveltaa tehtäviä arkielämässäsi, kotonasi ja yhteisöissäsi. Uusien ja hauskojen tapojen löytäminen tehtävien muokkaamiseksi onkin hyvä lähtöpiste, josta mahdollisuuksien tunnistamisen voi aloittaa. Tässä moduulissa opitaan tapoja, joilla kirjata ylös, kuvata, jakaa ja testata ideoita, sekä tutkitaan strategioita, joiden avulla voidaan selvittää mitkä ideat ovat hyviä, missä ideoissa on potentiaalia ja mitkä ideat voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi, joilla luoda arvoa. Ideointi voi olla hyvin innostavaa ja luoda mielikuvan lukemattomista mahdollisuuksista, mutta jotta ideoista olisi hyötyä, on ne valjastettava käyttöön. Tämä moduuli auttaa sinua valjastamaan ideasi käyttöön sekä kiteyttämään ja esittelemään ne. Uudet ja hauskat tavat arvioida ideoita auttavat hiomaan ja jalostamaan ideasi, niin, että sinun on helpompi tuoda esiin niiden potentiaali arvon ja mahdollisuuksien luojina.

”Näkemisen tapoihin” liittyvät moduulin tehtävät edistävät visuaalista lukutaitoa ja tarjoavat strategioita, jotka auttavat meitä havaitsemaan ja ohittamaan turhat suodattimet sekä sokeat pisteet aivoistamme. Aivojen suodattimista ja sokeista pisteistä muodostuu helposti tapoja, jotka voivat estää meitä näkemästä kaikkea, mitä nähtävissä on. Moduulin tehtävät esittelevät esimerkkejä keinoista, joilla voimme katsella ympäristöämme uusin silmin ja avoimin mielin. Harjoittelua tarvitaan, jotta voisimme pitää mielemme avoimena, havaita enemmän asioita ja tarkastella asioita uusista näkökulmista, sillä avoin mieli ja visuaalinen lukutaito kehittyvät vain harjoittelemalla. Moduulin tehtävät voidaan suorittaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Oppimiesi käytäntöjen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sinun kannattaa kirjata ylös havaintosi ja kokemuksesi. Näin voit myös palata oppimiesi asioiden pariin myöhemmin ja tarkastella kehitystäsi.

Moduulin ”unelmointitehtävät” esittelevät lähestymistapoja, joita voit käyttää joko yksin tai perheen ja ystävien kanssa luodaksesi mahdollisuuksia ja tilaisuuksia muuttamalla ajattelutapaasi. Moduulin teema havainnollistaa uskomusten rajoittavuutta ja sitä, kuinka tärkeää on pystyä tarttumaan sellaiseen, mitä on pitänyt mahdottomana. Mielikuvitusta kehitetään oppimistehtävien kautta, ja osallistujat analysoivat omia tarpeitaan Maslow’n tarvehierarkiaa hyödyntäen. Tarvehierarkian ja mielikuvituksen hyödyntämisen oppiminen on perusta empatian kehittämiselle ja toisista huolehtimiselle ja auttamiselle heidän tarpeitaan ennakoiden. Tätä voidaan kehittää edelleen esimerkiksi pohtimalla kaikille yhteisiä tarpeita ja keinoja, joilla luoda arvoa auttaaksemme toisiamme.

Ongelmanratkaisuun saatetaan usein suhtautua negatiivisesti ja se saatetaan nähdä ongelmallisena. Ongelmanratkaisun teemaan kuuluu kuitenkin tehtäviä, jotka auttavat löytämään tapoja kehittää ja löytää onnekkaaseen sattumaan perustuvia ideoita ja keksintöjä. Tehtävät auttavat muotoilemaan ongelmia ja kysymyksiä uudelleen positiivisesti, ja muuttamaan ne mahdollisuuksiksi. Myös voimaannuttavien lauselmien ja myönteisen, toimintasuuntautuneen kielen käyttäminen motivoi ja auttaa suunnittelussa.

”Vähemmästä enemmän” -tehtävät esittelevät mahdollisuuksia luoda arvoa hyvin niukoin tai tavanomaisin resurssein hauskoilla, leikkisillä ja kivoilla tavoilla. Ne kehittävät kykyä loihtia ja löytää mahdollisuuksia lähes mistä tahansa, vaikkapa roskista.  Tunnettu sanonta kuuluukin ”yhden roska on toisen aarre”. Mukana on ripaus taikuutta, kun luomme uutta vanhasta ja seuraamme, miten tavallisesti biojätteenä pitämistämme aineksista syntyy uutta elämää.

Unelmoi isosti! Luo motivoiva soittolista kappaleista, joista sinulle tulee myönteinen ja innostunut olo haaveillessasi paremmasta tulevaisuudesta. Kuuntele sitä opiskellessasi!