Moduuli 4 | Minä ja muut

Current Status
Not Enrolled
Price
with Registration
Get Started

Taidot, joihin moduulissa ”Minä ja muut” tutustutaan, pohjautuvat ajatukseen, että mitä paremmin vanhemmat tuntevat itsensä, sitä paremmin he onnistuvat kasvattajina ja sitä aktiivisempi suhtautuminen heillä on elämään. Voidakseen parantaa lastensa itsetuntoa, minäpystyvyyttä, aloitekykyä, luovuutta ja avoimuutta yrittäjyyshenkisyyttä kohtaan, vanhempien tulee lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta itsestään, kykyään ajatella kriittisesti, luovuuttaan, uteliaisuuttaan, olla valmis tekemään työtä itsensä kanssa ja ymmärtää omia toiminta- sekä käyttäytymistapojaan. On hyödyllistä tarkastella kokemuksia, jotka ovat muokanneet itseä ja ovat saattaneet vaikuttaa omiin arvoihin ja jotka ilmenevät hyödyttöminä ja jopa haitallisina tapoina, ja joita usein tiedostamatta heijastetaan omiin lapsiin. Kun vanhemmat tunnistavat heikkoutensa, puutteensa ja kehitystarpeensa, pystyvät he kehittämään itseään uusien keinojen, tekniikoiden ja positiivisen psykologian avulla. Tästä hyötyvät koko perhettä sekä yhteisö.

Vanhemmat voivat opetella ja kehittää itsessään tunneälyä edellyttäviä itsetietoisuus- ja viestintätaitoja toimiakseen hyvänä esimerkkinä lapsilleen ja saadakseen aikaan positiivisen muutoksen. Näin he todennäköisemmin siirtävät myönteisiä ja elämää vahvistavia asenteita myös lapsiinsa.