Moduuli 4 | Minä ja muut

Current Status
Not Enrolled
Price
$0
Get Started

Taidot, joihin moduulissa ”Minä ja muut” tutustutaan, pohjautuvat ajatukseen, että mitä paremmin vanhemmat tuntevat itsensä, sitä paremmin he onnistuvat myös kasvattajina, sekä sitä aktiivisempi suhtautuminen heillä on myöskin elämään. Voidakseen parantaa lastensa itsetuntoa, minäpystyvyyttä, aloitekykyä, luovuutta sekä avoimuutta yrittäjyyshenkisyyttä kohtaan, vanhempien tulisi lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta itseään kohtaan sekä kehittää kriittistä ajattelukykyään, luovuuttaan, uteliaisuuttaan sekä käyttäytymistapojaan. Vanhemman tulee olla valmis tekemään työtä itsensä kanssa ja yrittää ymmärtää omia toimintatapojaan. On hyödyllistä tarkastella kokemuksia, jotka ovat muokanneet itseä sekä ovat saattaneet vaikuttaa arvoihimme. Kokemusten pohjalta on saattanut ilmetä hyödyttömiä ja jopa haitallisia tapoja, joita usein tiedostamatta heijastetaan omiin lapsiin. Kun vanhemmat tunnistavat heikkoutensa, puutteensa ja kehitystarpeensa, pystyvät he kehittämään itseään uusien keinojen, tekniikoiden ja positiivisen psykologian avulla. Tästä hyötyy koko perhe sekä yhteisö.

Vanhemmat voivat opetella ja kehittää itsessään tunneälyä edellyttäviä itsetietoisuus- ja viestintätaitoja toimiakseen hyvänä esimerkkinä lapsilleen ja saadakseen aikaan positiivisen muutoksen. Näin he todennäköisemmin siirtävät myönteisiä ja elämää vahvistavia asenteita myös lapsiinsa.