Moduuli 7 | Tietojen testaus | Taidot ja pätevyydet

Current Status
Not Enrolled
Price
$0
Get Started

Tervetuloa projektin verkkotestausosioon.

Kokeessa on kuusi erillistä osaa: kukin osa käsittelee kunkin yksikön määriteltyjä oppimistuloksia.

Koulutusohjelmaa tarkastellaan kokonaisuutena, joten vaikka kussakin yksikössä korostetaankin tiettyä osaamista, siihen voidaan tarvittaessa sisällyttää myös muita yksikön osaamisia. Yksiköiden välisten yhteyksien vuoksi yksittäisten yksiköiden testejä ei ole mahdollista suorittaa ennen kuin kaikki koulutusyksiköt on suoritettu.

Huom. Verkkokokeen yleinen vähimmäispistemäärä on 80 %.

Huomaa, että testin voi suorittaa rajattomasti ja että virheellisten vastausten kohdalla annetaan ohjeita.

Jokaisessa yksikkötestissä on kaksi osaa:

  • Osa A | koostuu neljästä monivalintakysymyksestä, joissa jokaisessa on neljä vaihtoehtoa. Kysymykset käsittelevät yksikkökohtaisen tietämyksen tiettyjä osa-alueita, jotka keskittyvät kunkin moduulin erityisiin oppimistuloksiin.
  • Osa B | esittää osallistujille skenaarion, joka liittyy suoraan kyseisessä yksikössä käsiteltyihin kysymyksiin. Suljettujen kysymysten avulla vastaajia pyydetään soveltamaan oppimaansa ja osoittamaan tietämyksensä ja ymmärryksensä yksikön hallitsemisesta.

Huomaa, että ohjelmisto sallii sinun valita vain yhden vaihtoehdon mihin tahansa A- ja B-osien kysymykseen.

Voit helposti muuttaa valittua vastaustasi napsauttamalla vaihtoehtoista vaihtoehtoa ennen lähettämistä.