Lesson Tag module1

1.4 Taloustaitoihin liittyvät tehtävät

Tehtävän tarkoituksena on, että osallistujat pääsevät kyselyn avulla arvioimaan omia taloustaitojaan. Näin ollen osallistujien on mahdollista tunnistaa omaa osaamistaan koskevat vahvuudet ja kehityskohteet. Paina Materiaali-osiossa kohtaa References ja Further readings Tehtävän suorittaminen vie aikaa noin 10 minuuttia (ei sisällä lukemiseen…

1.3 Arvoihin perustuva vanhemmuus

Tehtävän tavoitteena on auttaa vanhempia ymmärtämään, miksi arvot ja niiden välittäminen lapsille on tärkeää. Tehtävässä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota arvoihin perustuvan vanhemmuuden synnyttämiin konflikteihin sekä niihin liittyviin tunteisiin ja ratkaisuihin. Tehtävä suoritetaan verkossa, mutta vanhemmat saattavat haluta käydä keskusteluja myös…

1.2 Leikin avulla oppiminen

Tehtävän tavoitteena on auttaa vanhempia ymmärtämään, miten lapset oppivat leikkiessään ja miksi leikkiminen on tärkeää. Kyseinen tehtävä suoritetaan verkossa ja se perustuu lukemiseen sekä lukemansa perusteella tehtävään oppimiskokemuksen analysoimiseen. Tehtävän suorittaminen vie aikaa noin 30 minuuttia (ei sisällä artikkelien lukemiseen…

1.1 Puutarhuri ja puuseppä

Tehtävän tavoitteena on esitellä osallistujille tapa toteuttaa vanhemmuutta, joka edistää lasten joustavuutta, sinnikkyyttä ja muutoksen sietokykyä. Kyseinen tehtävä suoritetaan verkossa ja sen tarkoituksena on synnyttää syvempi ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Tehtävän suorittaminen vie aikaa noin 45 minuuttia (ei sisällä artikkelien lukemiseen…